ES | CA | EN | DE
VIVENDA M73

VIVENDA M73

Info

  • Modif. P. Bàsic: Tono Vila i Joan Miquel Seguí
  • Localització: Sud-oest de Mallorca
  • Àrea: 300 m2
  • Any: 2014
  • El client disposava d'un projecte bàsic amb un estil clàssic. Se'ns va sol·licitar una modificació del projecte per dotar-lo d'una imatge moderna sense modificar paràmetres urbanístics.