ES | CA | EN | DE
VIVENDA LL

VIVENDA LL

Info

  • Projecte: Rehabilitació i ampliació d'habitatge unifamiliar
  • P. Bàsic: Tono Vila
  • P. execució i Dir. Obra: Tono Vila i Joan Miquel Seguí
  • Localització: Nord de Mallorca
  • Àrea: 1000 m2
  • Any: 2008-13
  • Fotografies: Pedro Pegenaute
  • L'edifici principal és un habitatge protegit per normativa, si bé ha estat abandonada durant els últims anys. El projecte rehabilita i reforma l'habitatge, seguint els paràmetres que marca la protecció i amplia el programa mitjançant edificis annexos que es realitzen d'una sola planta i amb coberta enjardinada de manera que no resten protagonisme a l'habitatge principal.