ES | CA | EN | DE
VIVENDA BC

VIVENDA BC

Info

  • Avantprojecte: Tono Vila i Joan Miquel Seguí
  • Localització: Sud-oest de Mallorca
  • Àrea: 300 m2
  • Any: 2014
  • El projecte es va realitzar per valorar les possibilitats que oferia un solar amb molta pendent i poc front de carrer.