ES | CA | EN | DE
REFORMA MEDIANERA

REFORMA MEDIANERA

Info

  • Projecte: Consurso, 1er Premi. Rehabilitació de mitgera al C / Sicília
  • Arquitecte: Joan Miquel Seguí
  • Localització: Barcelona
  • Àrea: 49 m2
  • Any: 2007
  • L'Ajuntament de Barcelona proposa una sèrie de concursos per rehabilitar mitgeres de la ciutat. La mitgera del carrer Sicília va sorgir arran de la demolició d'una vella fàbrica que l'Ajuntament va convertir en parc públic. L'edifici annex va passar a necessitar una façana en lloc d'una mitgera. La nova façana es va proposar a força d'uns perfils UPN a nivell de cada forjat que permetien aguantar una subestructura per als panells de ciment-fusta. Es van obrir unes finestres cap al parc i es va formar un sòcol a base de xapes metàl·liques perforades.