ES | CA | EN | DE
MARINA PLAZA

MARINA PLAZA

Info

  • Projecte: Marina Plaça Fase II de 31 habitatges, 4 locals i zona comunitària.
  • P. Bàsic i Execució: Tono Vila
  • Direcció Obra: Tono Vila i Joan Miquel Seguí
  • Localització: Palma de Mallorca, Spain
  • Àrea: 10.000 m2
  • Any: 2012-2015

  • La segona fase de l'promoció és similar a la primera, ambdues projectades per T. Vila, si bé a causa de l'lapse de temps transcorregut des del projecte cap amunt de l'obra, la promotora requereix una millora de qualitats i una adaptació del projecte al CTE.