ES | CA | EN | DE
23 VIVENDAS SANTANYI

23 VIVENDAS SANTANYI

Info

  • Projecte: Concurs, 1er premi.
  • P. Básic: Joan Miquel Seguí, David Bravo i Margarita Salvá.
  • Localitazció: Santanyí, Sur de Mallorca
  • Any: 2009
  • Área: 3.200m2


  • El concurs per a 23 habitatges de protecció oficial a Santanyí es desenvolupa a través d'una unitat d'habitatge que es repeteix combinant-se amb el seu simètric. Els nuclis d'instal·lacions es concentren entre habitatges. Una passarel·la exterior del darrere connecta tots els habitatges.