ES | CA | EN | DE
Legal

AVÍS LEGAL

1. Informació General.

Joan Miquel Seguí. (En endavant JMS ) amb domicili fiscal a Parellades, 12, 2n, despatx 24, 07003 Palma, N.I.F. 43.161.194-S. és la propietari d’aquest lloc web.

2. Condicions d’accés i ús.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.jmsegui.com (en endavant, “el lloc web”).

La utilització del lloc web abans esmentat i dels seus continguts atribueix la condició d’Usuari (des d’ara, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present Avís Legal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a aquest. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web, d’acord amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari ha de llegir-atentament en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que les condicions d’ús podran ser modificades.

JMS es reserva el dret a suspendre, en qualsevol moment i sense previ avís, l’accés al lloc web, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment, per fallades en el de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu.

3. Protecció de dades personals.

La utilització dels serveis o continguts, les peticions d’informació o la inscripció a serveis prestats al lloc web estaran condicionades al previ ompliment del corresponent formulari.

En aquests casos i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades queden incorporades a un fitxer titularitat de JMS amb la finalitat d’atendre la seva petició , així com enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes, circulars, i novetats. En el cas de comunicacions enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’Usuari presta el consentiment per a l’enviament de publicitat per aquest mitjà.

JMS tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb les finalitats indicades anteriorment. A més, JMS pot cancel·lar, esborrar i / o bloquejar les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris pel que en cas que l’Usuari no faciliti les dades corresponents, JMS pot denegar el corresponent servei.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a les oficines de JMS ubicades a Parellades, 12, 2n, despatx 24, 07003 Palma, Espanya .

4. Propietat industrial i intel·lectual.

Tota la informació continguda en aquest web, així com el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, articles, informes. etc., estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de JMS o de tercers.

Sota cap concepte, l’accés al lloc web suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets de propietat intel·lectual o industrial, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb fins comercials, d’aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització de JMS o del tercer titular dels drets afectats.

5. Responsabilitat.

JMS no és responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors o mal funcionament d’aquest servei que tinguin el seu origen en causes alienes a la mateixa o degudes a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari, oa causa de força major.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, JMS , no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

Quan es pugui accedir a pàgines web de tercers a través de cercadors o enllaços, s’entendrà en tot cas que JMS realitza una activitat d’intermediació i no serà responsable per la informació continguda en aquestes pàgines web de tercers, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

En cap cas, l’existència de llocs enllaçats pressuposa l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de JMS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

6. Llei Aplicable i Jurisdicció.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web regeix la legislació espanyola essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals d’Espanya.